Lena Flodman gör skulpturer av trasiga leksaker som hon samlar bland soporna på en strand i Toscana, Italien.
Arbetar vidare med strandfynden genom gjutningar, kopiering och uppförstoringar.
Skulpturerna har en touch av rokokons och surrealismens figurer och bildspråk både när det gäller form och färg.
Flodman utforskar förhållandet och attraktionen till dessa tidsperioder.
Arbetsprocessen är intuitiv från början till att gå över i en längre hantverklig fas där materialvalet är centralt och noggrant övervägt.
Leksaksfynden har "reparerats" och kan nu användas igen i ett helt annat sammanhang. Det har skett en värdeförskjutning genom materialbytet från smutsig plast till värdefulla material som marmor, brons, alabaster eller keramik.
Flodman arbetar med mindre modeller i glaserad gjuten lera, som via 3D-skanning och fräsning i cellplast omvandlas till glasfiber eller aluminium som förslag till offentliga miljöer.
Experimenterar med brutala möten mellan olika material som glasfiber kombinerat med betong eller aluminium och hår monterat på marmorskulpturer.

 

Lena Flodman makes sculptures of broken toys that she collects among the trashes on a beach in Tuscany, Italy.
Continues with the beach findings through casting, copying and enlargements.
The sculptures have a touch of rococones and surrealism figures and imagery both in terms of shape and color.
Flodman explores the relationship and attraction to these periods. The work process is intuitive from the beginning to transition to a longer practical phase where material selection is central and carefully considered.
The toy findings have been "repaired" and can now be used again in a completely different context. There has been a value increase through the material change from dirty plastic to valuable materials such as marble, bronze, alabaster or ceramics.
Flodman works with smaller models in glazed cast clay, which, via 3D scanning and milling in cellular plastic, is transformed into glass fiber or aluminum as proposals for public environments.
Experiments with brutal meetings between different materials such as fiberglass combined with concrete or aluminum and hair mounted on marble sculptures.